Bij het verlies van Karel Eykman

Geschreven door
Jan
ter Heide
15 december 2022
Leestijd 4 minuten

Afgelopen 30 augustus is Karel Eykman overleden. De twee laatste gedichten die hij in zijn lange schrijversleven schreef, staan in de recent verschenen DICHTER. die als thema Poëzie heeft. Een gedicht over een oud potlood en een over de stomme blues. Jammer genoeg heeft Karel ze niet meer in druk gezien.

Karel Eykman (1936 - 2022)

Je kon Karel tegenkomen op de fiets in zijn geliefde Amsterdam. Zo zette hij op 24 augustus 2019 zijn fiets op de Uitmarkt naast de kraam van Plint. Vol enthousiasme haalde hij uit zijn tas drie A4tjes met een gedicht voor DICHTER. Karel had een prachtig handschrift en schreef zijn gedichten met de hand. Je ziet het gedicht hierboven. We hebben het moeten inkorten, want het was (veel!) te lang voor DICHTER. Karel vond dat prima; en zo debuteerde hij op hoge leeftijd in DICHTER. 14 met het gedicht ‘Dit was wat ik zocht’.

spread uit DICHTER. Geluk

Karel Eykman werd in 1936 geboren in Rotterdam. Na de lagere school en het gymnasium ging hij theologie studeren in Utrecht; hij werd jeugdpredikant in Rotterdam en later in Amsterdam. Het waren de jaren zestig waarin veel veranderde. Hippies liepen door de straten en zongen over liefde en vrijheid. Alles wat vanzelfsprekend was, werd in twijfel getrokken of er werd een nieuwe manier gevonden om ermee om te gaan. Karel paste precies in die tijd en die tijd paste precies in hem. Hij vond dat de verhalen uit de bijbel anders verteld moesten worden: toegankelijker en meer van nu.

Vanaf 1965 kwam het kinderprogramma ‘Woord voor Woord’ op de buis. Ik was 7 jaar en wij keken op zondagmiddag naar die bijbelverhalen, kleurrijk verbeeld en spannend verteld. Dat was heel wat anders dan hoe mijn vader na het eten de deftige, zwarte bijbel op tafel legde en daar met serieuze stem uit voorlas. Die woorden kwamen nooit bij me binnen, bij ‘Woord voor Woord’ gebeurde dat wel. Karel Eykman schreef die teksten, Aart Staartjes vertelde ze en Bert Bouman maakte er prachtige tekeningen bij.

Karel heeft veel geschreven, bundels vol prachtige liedjes, boeken met verhalen, kinderboeken en natuurlijk poëzie. Liedjes en teksten voor de ‘Stratemaker-op-zee-show’, voor ‘J. J. de Bom, de grote kindervriend’, voor ‘De film van Ome Willem’, ‘Het Klokhuis’ en ‘Sesamstraat’. Veel jeugddichters zijn hem schatplichtig. Vanaf DICHTER. 14 stonden in elk nummer gedichten van hem. Hij was enthousiast over Plint en Plint was enthousiast over hem. Hoe oud Karel ook werd, hij is jong gebleven. Op 22 augustus mailde Karel het volgende gedicht. Het was het laatste gedicht dat we mochten ontvangen.

Jan ter Heide 
blogredacteur

spread uit DICHTER. Poëzie
'Ik moest nergens heen, zat alleen te zitten in het gras. Ik hoefde niemand te zijn, ik was al wie ik was.'
Karel Eykman| DICHTER. 14 Geluk
Home
Mijn account
0 items Winkelmand