Posters - S A L E    P o ë z i e p o s t e r s - S A L E Poëzieposter met gedicht Zonsondergang  van € 13,50 voor € 8,10
Zonsondergang als kaart
Kijk hier

S A L E Poëzieposter met gedicht Zonsondergang van € 13,50 voor € 8,10€ 8,10gedicht:

S A L E Poëzieposter met gedicht Zonsondergang van € 13,50 voor € 8,10

Zonsondergang

De zon zakt weg, het duin moet blozen.
Ik klim erop en kijk van boven
naar beneden op het strand.

Twee mensen, klein als poppen, lopen daar.
Stoppen soms even, doen iets met elkaar.
Kussen misschien?
Ik kan het niet goed zien.

Was jij maar hier, dan gingen we naar daar.
Lopen langs de zee, hand in hand.
Vanaf het duin gezien zo klein als poppen.

En nooit meer stoppen, met lopen,
stilstaan, kussen.
Wind ertussen.
dichter:

Johanna Kruit

Johanna Kruit (1940) debuteerde in 1976 met de bundel ‘Achter een glimlach’. Hierna volgden nog een tiental bundels voor volwassenen. Ze schrijft ook kinderboeken, verhalen en dichtbundels voor jongeren.
beeld:

Yves Beaumont

Yves Beaumont (°Oostende, 1970) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent (1989-'93). In de eerste daaropvolgende jaren behaalde hij een aantal belangrijke selecties en onderscheidingen bij wedstrijden voor beeldende kunst van provinciaal en nationaal belang, en zijn werk werd zodoende vrij vroeg opgemerkt en opgenomen in het beleid van een aantal galeries voor hedendaagse kunst. Reeds in 1995 kreeg hij een solotentoonstelling in het Oostendse Museum voor Schone Kunsten toegewezen. Daarna werd z'n werk door diverse curatoren meermaals geconcipieerd binnen een aantal projecten in binnen- en buitenland, en werd het regelmatig individueel getoond door een aantal gekende galeries in Vlaanderen en in Nederland. Werken van Yves Beaumont zijn opgenomen in de collecties van o.m. de Provincie West-Vlaanderen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Mu.Zee Oostende, het Vlaams Parlement en de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam. Z'n schilderijen zijn tevens vertegenwoordigd in diverse niet onbelangrijke privé-verzamelingen in Vlaanderen, Nederland en de omringende landen. Belangrijke groepstentoonstellingen waarvoor zijn participatie werd gevraagd waren o.m. de expositie "Trapped Reality" in Barcelona (Spanje), dat kaderde binnen het uitwisselingsproject tussen Vlaanderen en Catalonië in 1997, de groepspresentatie met een aantal Belgische kunstenaars in het BASFKulturhaus in Schwarzheide/Dresden (D) in 2001, alsook de door de voormalig Muhka-directeur Florent Bex samengestelde tentoonstelling "Herinnering en Verlangen" in Den Haag in 2002. Tevens werd het werk van Beaumont de afgelopen jaren meerdere malen gepresenteerd op de belangrijke kunstbeurzen (o.m. Art Brussels, Art Rotterdam, Kunstrai, Art Athene, Art Paris,...) door diverse galeries. Yves Beaumont kreeg in 2010 een grote solotentoonstelling in het Museum van Deinze en de Leiestreek.

Zijn werk wordt vertegenwoordigd door een kleine schare van eminente galeries in België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittanië.

formaat:

80 x 60 cm.materiaal:

papier