Kaarten

Onze poëziekaarten geven drie keer plezier. Jij geniet, de ontvanger natuurlijk en de postbode waarschijnlijk ook. We kregen zelfs een keer een kaartje van postbode Japser die ons liet weten blij te worden van onze kaarten!
 1. 10 Poëziekaarten 'Het leek zo eenvoudig'

  10 Poëziekaarten 'Het leek zo eenvoudig'

   20,00
  Het leek zo eenvoudig, het huis als een ruimte, jij een aarde en ik een eenduidige maan, zichtbaar en dan weer onzichtbaar, maar altijd om je heen. Ik was het licht voor dichters en vissers die bij jou wilden horen, ik bepaalde de zee als beweging, zo lag ik tegen elke kust als een branding, altijd denkend aan jou, een hemel als lichaam, samen en altijd alleen, met voor eeuwig een heen en een weer. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 2. Poëziekaart 'Mijn oma weet verhalen'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Mijn oma weet verhalen'

  Niet op voorraad

   2,00
  Mijn oma weet verhalen van heel erg lang terug. En als ze die vertellen wil, gaat dat niet zo vlug. Maar op de televisie is soms een grappig spel dat ik niet zo goed volgen kan: dat gaat weer veel te snel. En dus houd ik van boeken, mooie boeken, lekker dik. Want boeken, die gaan altijd precies zo vlug als ik. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 3. Poëziekaart 'Wie leefde'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Wie leefde'

  Niet op voorraad

   2,00
  Wie leefde als een blinde mol, wie sliep in donkere gangen, wie leefde als een toverkol, wie kende groot verlangen, wie leefde kort, wie leefde lang, dan boven, dan beneden, wie leefde dapper, ook weer bang, nu of heel lang geleden, wie kon wel eens niet eten van verdriet? Ik zeg het je: wie niet Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 4. Poëziekaart 'Opnieuw'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Opnieuw'

  Niet op voorraad

   2,00
  Opnieuw Eén gedicht is nooit genoeg - tienduizend evenmin. Het moet opnieuw, opnieuw, opnieuw moet iemand schrijven hoe verliefd, verdrietig, blij hij - steeds opnieuw moet iemand daar woorden voor zoeken en die moeten bij elkaar zoals ze nog nooit hebben gestaan. Iemand moet dit lezen. Steeds opnieuw voor het eerst. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 5. Poëziekaart 'Zonsondergang'

  Poëziekaart 'Zonsondergang'

   2,00
  Zonsondergang De zon zakt weg, het duin moet blozen. Ik klim erop en kijk van boven naar beneden op het strand. Twee mensen, klein als poppen, lopen daar. Stoppen soms even, doen iets met elkaar. Kussen misschien? Ik kan het niet goed zien. Was jij maar hier, dan gingen we naar daar. Lopen langs de zee, hand in hand. Vanaf het duin gezien zo klein als poppen. En nooit meer stoppen, met lopen, stilstaan, kussen. Wind ertussen. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 6. Poëziekaart 'Al die mooie beloften'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Al die mooie beloften'

  Niet op voorraad

   2,00
  Al die mooie beloften De grazige weiden, de stille wateren, ik heb ze gezocht en inderdaad gevonden, ze waren nog mooier dan mij was beloofd, prachtig. En in dit liefelijke landschap de zoon van de maker, aan een boom genageld, maar geen spoor van geweld of verzet, alleen maar vrede, rust. Zijn lege ogen kijken het landschap in, om zijn mond spelen eeuwige vragen, waarom dan, wie ben je, waar was je, e.d. Zonder verwijt, hij moet hebben geweten wat er zou gaan gebeuren. Ik heb geen antwoord. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 7. Poëziekaart 'Zoals'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Zoals'

  Niet op voorraad

   2,00
  Zoals Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor, en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling, zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt en pas als je het hebt, weet wat het was, zoals je soms een pakje ergens heen brengt en, bij het weggaan, steeds weer denkt, schrikt, dat je te licht bent, zoals je je, wachtend, minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens maar toch het meeste wachtend bent, zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging en je een geur te binnen schiet bij wijze van herinnering, zoals je weet bij wie je op alert en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen, zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 8. Poëziekaart 'Mijn hert'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Mijn hert'

  Niet op voorraad

   2,00
  Mijn hert altijt heeft verlanghen naer u die alder liefste mijn. U liefde heeft my ontfanghen, u eyghen willick zijn. Voor al de werelt ghemeene, soe wie dat hoort oft ziet, hebdy mijn herte alleene: daer om, lief, en begheeft mi niet. Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 9. Poëziekaart 'Zet je hoofd op'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Zet je hoofd op'

  Niet op voorraad

   2,00
  Zet je hoofd op Trek je bil aan Schroef je navel op zijn plek Plant je haren Plug je armen Draai nog een keer aan je nek Plak je nagels en je oren Duw je oogjes in hun kas Want vandaag word je geboren Komt je feestneus goed van pas Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
 10. Poëziekaart 'Kei'
  Niet op voorraad

  Poëziekaart 'Kei'

  Niet op voorraad

   2,00
  kei hij was groot hij was rots van heel hoog keek hij trots in het dal maar hij brak en hij viel en een beek nam hem mee naar de zee hij werd rond door het zand werd een kei op het strand bij de zee Om misverstanden te voorkomen: ons logo staat groot op dit plaatje op internet om illegaal knip- en plakwerk te voorkomen. Op de echte kaarten staat ons logo natuurlijk niet. Meer info
Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag :